Usługi IT

Budując długofalowe relacje z klientami, nasza firma doskonale rozumie potrzeby środowiska IT, co pozwala nam zapewnić wysoką jakość usług IT i kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. Nasza misja to nie tylko dostarczanie rozwiązań technologicznych, ale przede wszystkim zapewnienie ciągłości biznesowej naszych klientów.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych partnerów biznesowych, dostosowując nasze rozwiązania IT dla biznesu do indywidualnych wymagań przedsiębiorców. Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów branżowych, którzy są zawsze gotowi służyć swoją wiedzą i profesjonalizmem.

— Partnerzy
LinkedIn Facebook

Audyt

Infrastruktura sprzętowa oraz zarządzanie działem IT to jedne z filarów działania organizacji. Każda zmiana w infrastrukturze, rekonfiguracja czy rozbudowa powinna być gruntownie przygotowana. Właśnie dlatego projekty dotyczące infrastruktury poprzedzamy audytem środowiska IT.

Zależy nam, by maksymalnie zabezpieczyć wdrożenie zmiany i zaprojektować najkorzystniejsze rozwiązanie. Audyt infrastruktury IT pozwala precyzyjnie zaplanować koszty oraz uniknąć ewentualnych błędów, pułapek i innych przykrych niespodzianek w projekcie.

W ramach audytu infrastruktury dokonujemy kompleksowej weryfikacji, inwentaryzujemy sprzęt i środowisko software-owe. Analizujemy również rezultaty, które oczekiwane są po zakończeniu projektu.

Wynikiem audytu może być:

dokumentacja aktualnego stanu środowiska;
pełna inwentaryzacja środowiska sprzętowego i wirtualnego;
wskazanie obszarów szczególnie narażonych z punktu widzenia bezpieczeństwa;
wskazanie optymalnego harmonogramu backupów;
rekomendacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie konfiguracji poszczególnych sfer badanego środowiska;
precyzyjne rekomendacje dotyczące zmian w infrastrukturze IT organizacji.

W tym zakresie oferujemy:

inwentaryzację środowiska Klienta;
opracowanie dokumentacji środowiska IT;
weryfikację zgodności aktualnego środowiska z posiadaną dokumentacją;
stworzenie rekomendacji środowiska dla wymaganego scenariusza: rozbudowy, zapewnienia wysokiej dostępności danych lub zabezpieczenia dostępu do danych.

Integracja IT i optymalizacja infrastruktury informatycznej

Naszą pracę rozpoczynamy od analizy środowiska klienta, przygotowujemy dokumentację i badamy potencjał infrastruktury w odniesieniu do zgłoszonych potrzeb organizacji. Optymalizujemy zasoby, a jeśli zgłaszane potrzeby wykraczają poza potencjał posiadanego sprzętu, prowadzimy projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury.

Rekomendowane przez nas rozwiązania spełniają najbardziej wymagające parametry wydajności, dostępności i bezpieczeństwa.

Jako partner producentów technologii światowej klasy, oferujemy dostawy rozwiązań wraz z zastosowaniem rekomendowanych najlepszych praktyk.

W tym zakresie oferujemy:

inwentaryzację środowiska IT i analizę jego potencjału;
rekomendacje dotyczące integracji systemów IT;
dobór optymalnych rozwiązań sprzętowych pod kątem specyfiki wymagań;
dostawę sprzętu, instalację i konfigurację;
wsparcie merytoryczne, konsulting i szkolenia;
wsparcie w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa informacji;
możliwość świadczenia usług zarządzania i utrzymania infrastruktury.

Migracje

Wiele organizacji staje wobec konieczności dokonania istotnych zmian w użytkowanej infrastrukturze IT. Wymiana platformy wirtualizacji, rozbudowa lub zmiana macierzy dyskowych czy przejście na inny system backupu – tego rodzaju działania wymagają specjalistycznej wiedzy, kompetencji i czasu. W takich sytuacjach wiele firm decyduje się na pomoc zewnętrznych ekspertów, których doświadczenie pozwoli sprawnie i bezpiecznie przejść przez cały proces zmiany.

Naszym zadaniem jest pomóc w każdym projekcie zmiany infrastruktury w najbardziej efektywny sposób. Zapewniamy najkrótszy z możliwych czas migracji, brak przestojów środowiska i odpowiednie zabezpieczenie danych.

W projekcie migracji nasz zespół formułuje harmonogram w oparciu o najlepsze praktyki, zalecane przez poszczególnych producentów technologii.

Co zyskujesz, współpracując z nami?

oszczędność czasu i kosztów;
brak obciążenia działu IT organizacji;
monitoring procesu w oparciu o harmonogram;
ciągłość działania środowiska w trakcie migracji;
wysoki poziom bezpieczeństwa danych;
przebieg migracji z zachowaniem najlepszych praktyk.

W tym zakresie oferujemy:

audyt migrowanego środowiska przed projektem;
przygotowanie harmonogramu migracji;
opracowanie procedur dla środowiska po migracji;
weryfikację środowiska po migracji.

Relokacje

Dla działów IT każdy przypadek relokacji sprzętu jest wyzwaniem wymagającym rzetelnego zaplanowania.

Opracowywane przez nas plany relokacji uwzględniają dobór odpowiednich środków transportu oraz personelu, który bierze odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie operacji.

Zespół naszych inżynierów wyspecjalizowanych w projektowaniu, budowie i zarządzaniu infrastrukturą IT jest gwarantem dobrze opracowanego planu i jego realizacji. W projektach zapewniamy pełne wsparcie IT dla firm, w tym stock magazynowy, który jest zabezpieczeniem w przypadku ewentualnych awarii urządzeń po wykonanej relokacji.

Relokacje odbywają się między już istniejącymi ośrodkami danych lub do nowych ośrodków. W obu przypadkach służymy wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz technicznej realizacji tego typu projektów.

W tym zakresie oferujemy:

inwentaryzację połączeń przed relokacją;
ubezpieczenie relokowanego sprzętu;
testy sprzętu po relokacji;
zabezpieczenie części w przypadku awarii.

Outsourcing procesów IT

Jako partner producentów najlepszych technologii sprzętowych zapewniamy kompleksowe usługi IT dla firm oraz pełne wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną. Dla wielu organizacji, powierzenie opieki nad sprzętem doświadczonemu integratorowi to najlepszy sposób na poprawę efektywności działu, optymalizację kosztów IT i zwiększenie bezpieczeństwa danych. Klient otrzymuje również dostęp do kompetencji zespołu inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji złożonych projektów dla najbardziej wymagających firm i instytucji.

W tym zakresie oferujemy:

audyt infrastruktury IT;
rekomendacje założeń dotyczących wsparcia oraz optymalizacji środowiska pracy;
wsparcie w doskonaleniu polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT i danych;
konsulting, szkolenia i wsparcie w doborze najlepszych opcji w zakupie nowych technologii.

    Po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną