Strefa dla akcjonariuszy

 

Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Zarząd spółki Infonet Projekt S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, KRS: 0000323192 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, pod adresem ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 15:00.

Masz pytania?
Chętnie udzielimy pomocy.

Infonet Projekt SA

ul. Bystrzańska 94
43-300 Bielsko-Biała
33 497 84 54

Oddział Warszawa
ul. Bakalarska 34
02-212 Warszawa

Dział handlowy

handlowy@infonet-projekt.pl
Bielsko-Biała: 33 497 84 54 wew. 26
Warszawa: 22 841 00 88

Serwis/Helpdesk

serwis@infonet-projekt.pl
Bielsko-Biała: 33 497 84 54 wew. 40
Warszawa: 22 841 00 88