Dyrektywa NIS 2

Jak przygotować się do realizacji zaleceń Dyrektywy NIS 2?

Pomożemy Ci bezpiecznie przejść przez ten proces.

— Partnerzy
LinkedIn Facebook

Czym jest dyrektywa NIS 2?

Dyrektywa NIS 2 jest rozwinięciem pierwotnej dyrektywy NIS i stanowi kluczowy element zwiększania cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. Wchodząca w życie dyrektywa NIS 2, zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia przepisów mających na celu ochronę krytycznej infrastruktury cyfrowej, a także wskazuje, jakich organizacji te wymogi dotyczą.

Jako istotny element, dyrektywa wprowadza zaktualizowane wskazania, dotyczące zarządzania ryzykiem cybernetycznym, rozszerza zakres podmiotów objętych regulacją i zaostrza obowiązki w zakresie raportowania incydentów.

Do czego zobowiązuje dyrektywa NIS 2

 • Analiza ryzyka i polityka bezpieczeństwa systemów informacyjnych

  Opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki ochrony systemów informacyjnych.

 • Obsługa incydentów

  Działania obejmujące zapobieganie, wykrywanie oraz reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

 • Ciągłość działania
  i zarządzanie kryzysowe

  Zapewnienie nieprzerwanej działalności oraz skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

  Ochrona wszystkich elementów łańcucha dostaw, w tym relacji z dostawcami.

 • Bezpieczeństwo sieci
  i systemów informacyjnych

  Opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki ochrony systemów informacyjnych.

 • Polityki i procedury

  Działania obejmujące zapobieganie, wykrywanie oraz reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

 • Stosowanie kryptografii i szyfrowania

  Zapewnienie nieprzerwanej działalności oraz skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

  Ochrona wszystkich elementów łańcucha dostaw, w tym relacji z dostawcami.

 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

  Implementacja rozwiązań w zakresie wieloskładnikowego lub ciągłego uwierzytelniania.

 • Raportowanie procedur

  Poprawnie wdrożone zalecenia, powinny zostać transparentnie wykazane w przypadku kontroli.

Jak sprawnie przygotować do NIS 2 Twoją organizację?

Jesteś świadomy potrzeby spełnienia wymagań NIS2 i pewnie zastanawiasz się, jak to zrobić, nie przeciążając swoich zespołów. Zamiast złożonego, wieloetapowego procesu audytu, oferujemy Ci kompleksowe i sprawne rozwiązanie, które nie tylko przygotuje Twoją organizację do spełnienia tych wymagań, ale również odciąży Twoje zespoły. Rozumiemy wyzwania, przed którymi stoisz i posiadamy zasoby oraz wiedzę, aby przeprowadzić Cię przez ten proces.

Zajmiemy się audytem oraz wdrożeniem rekomendowanych rozwiązań, abyś Ty mógł w spokoju prowadzić swój biznes.

 • Krok1
  1. Przeprowadzenie audytu zgodności z dyrektywą NIS 2
   1. Przygotowanie audytu
    1. Zebranie podstawowych informacji o organizacji.
    2. Opracowanie planu audytu i harmonogramu prac.
   2. Przeprowadzenie audytu
    1. Analiza dokumentacji i procesów organizacyjnych.
    2. Wywiady z kluczowymi pracownikami.
    3. Ocena zgodności z wymogami NIS2.
    4. Identyfikacja potencjalnych braków i zagrożeń.
   3. Raport poaudytowy
    1. Sporządzenie i przekazanie raportu z audytu, zawierającego szczegółowe wnioski i rekomendacje.
 • Krok2
  1. Konsultacje i dostosowanie procesów
   1. Analiza wniosków poaudytowych
    1. Przegląd raportu audytowego
    2. Zidentyfikowanie kluczowych obszarów do poprawy
   2. Planowanie sesji konsultacyjnych
    1. Opracowanie harmonogramu sesji konsultacyjnych z klientem, wraz z kluczowymi uczestnikami
 • Krok3
  1. Wdrożenie oprogramowania wspierającego
   1. Przygotowanie wdrożenia
    1. Przegląd istniejących zasobów i systemów IT
    2. Opracowanie planu integracji nowych rozwiązań
   2. Wdrożenie systemów
    1. Instalacja i konfiguracja oprogramowania
    2. Migracja danych i procesów do nowego systemu
    3. Testowanie i weryfikacja poprawnego działania
   3. Szkolenie i wsparcie
    1. Szkolenie dla użytkowników końcowych i administratorów systemu
    2. Zapewnienie wsparcia technicznego i operacyjnego
 • Krok4
  1. Przygotowanie do oficjalnego audytu zgodności z NIS 2
   1. Przegląd końcowy
    1. Ostateczna ocena zgodności procesów i systemów z wymaganiami NIS2
   2. Gotowość na potencjalny audyt unijny

Interesuje Cię audyt NIS 2? Masz dodatkowe pytania?

Umów się z nami na bezpłatną sesję konsultacyjną. To doskonała okazja, by dowiedzieć się, jak możemy odciążyć Twoje zespoły i wesprzeć w realizacji wymagań NIS 2, zapewniając ciągłość i bezpieczeństwo operacji.
Nie zwlekaj, zarezerwuj bezpłatne konsultacje już dziś!

Umów bezpłatną konsultację

Zalety kompleksowego podejścia

Oto co zyskasz, decydując się na współpracę z nami:

Oszczędność czasu

Dzięki naszej usłudze kompleksowego audytu i wdrożenia nie musisz martwić się o każdy szczegół procesu. Zajmiemy się wszystkim, od A do Z.

Większa kontrola nad procesem

Nasze narzędzia i metody pracy zapewniają Ci ciągłe monitorowanie i raportowanie procesu. Daje to pełną kontrolę nad postępami projektu, bez potrzeby bezpośredniego angażowania się.

Spokój i bezpieczeństwo

Z nami Twoja organizacja nie tylko spełni wymogi dyrektywy NIS2, ale zyska solidne fundamenty do dalszego rozwoju w przestrzeni cyfrowej.


  Po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną