Dedykowana aplikacja w QlikView dla Lenovo

Wyzwanie:

 • skrócenie czasu raportowania;
 • integracja raportów z wielu zewnętrznych źródeł;
 • przyspieszenie procesu uzyskiwania informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji;
 • centralna hurtowania danych.

Korzyści:

 • szybkie tworzenie skomplikowanych analiz, uzyskiwanie potrzebnych informacji z jednego systemu;
 • automatyzacja przetwarzania danych – zmniejszenie kosztów generowania raportów;
 • usprawnienie procesów zamówień, dostaw, sprzedaży i kontroli stanów magazynowych;
 • skrócenie czasu oczekiwania na wygenerowanie i dostarczenie raportów;
 • umożliwienie osobom decyzyjnym podejmowanie strategicznych decyzji dzięki rzetelnym i aktualnym informacjom z różnych obszarów (produkcja, magazyny, dystrybucja, sprzedaż itd.).

Komponenty rozwiązania:

 • dostawa licencji platformy Business Intelligence QlikView firmy Qlik;
 • zaprojektowanie oraz budowa dedykowanej, modułowej aplikacji do zaawansowanej analizy danych sprzedażowych organizacji;
 • utrzymanie serwisowe wykonanego systemu.
Realizacja projektu pozwoliła nam uzyskać dokładnie takie cele, jakie zakładaliśmy. Wykorzystanie QlikView wraz ze specjalnie zaprojektowaną dla nas aplikacją usprawniło nasze procesy gromadzenia i przetwarzania danych sprzedażowych. Chcemy również zwrócić uwagę na profesjonalnie podejście inżynierów firmy Infonet Projekt SA, którzy oprócz terminowej realizacji wyznaczonych prac, stanowili dla nas ogromne wsparcie w zakresie sprawnego i efektywnego wykorzystania możliwości platformy QlikView wobec naszych wymagań biznesowych.
- mówi: Andrzej Sowiński, Dyrektor Generalny, Lenovo Polska

Lenovo
gotowe na dalszą ekspansję

Wykorzystana platforma QlikView oraz specjalnie zaprojektowana modułowa aplikacja znacząco usprawniły funkcjonujące dotychczas procesy gromadzenia i przetwarzania danych w firmie. Jednocześnie pojawiły się nowe, dodatkowe możliwości efektywnego wykorzystania zebranych informacji, które zwizualizowane w przejrzysty sposób, służą w szybkim podejmowaniu strategicznych decyzji.

Lenovo

Lenovo jest liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii dla użytkowników indywidualnych i biznesowych oraz dla dużych przedsiębiorstw. Firma stawia na wysokiej jakości usługi, oferując różnorodne produkty, w tym komputery osobiste, stacje robocze, serwery, pamięci masowe, inteligentne telewizory, a także produkty mobilne, takie jak smartfony, tablety i aplikacje. Przy działalności na tak dużą skalę trzeba eliminować nawet najdrobniejsze opóźnienia w uzyskiwaniu informacji, niezbędnych do planowania i podejmowania strategicznych decyzji. Dla firmy, która zajmuje się produkcją, współpracą z dystrybucją i sprzedażą, dostęp do danych ilościowych w czasie rzeczywistym i przepływ tych informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami w jak najkrótszym czasie jest niezbędny dla zwizualizowania danych powiązanych z wydajnością, przepływami w transporcie i wzorcami występowania kosztów. Dzięki temu łańcuch dostaw może funkcjonować sprawnie, na czym bezpośrednio zyskuje proces obsługi klientów. Za rozwojem podąża wzrost sprzedaży, wzrost produkcji i coraz większa ilość gromadzonych danych. Takie dane, aby były przydatne i miarodajne, muszą być rzetelne, odpowiednio skategoryzowane, przez co łatwo dostępne i pozwalające na szybką analizę.

Co w sytuacji, kiedy brak jest centralnej hurtowni danych?

Raporty z zewnętrznych źródeł przetwarzane są za pomocą narzędzi, które przy wzrastającej ilości danych przestają być wydajne i efektywne, a ich agregacja wymaga dużego nakładu czasu i istnieje niebezpieczeństwo, że może zostać obarczona błędami. W konkurencyjnym środowisku nie można sobie pozwolić na takie sytuacje. Decyzja była prosta.

Integracja danych z rozproszonych źródeł

Taka integracja pozwala na lepszy wgląd w procesy sprzedażowe, produkcyjne i szybsze podejmowanie decyzji. Dokładne zapoznanie się z obecnymi metodami gromadzenia danych pozwoliło na zaproponowanie dopasowanego i optymalnego rozwiązania. W pierwszej kolejności została dostarczona licencja platformy Business Intelligence QlikView firmy Qlik. W drugim etapie, specjalnie na potrzeby firmy została zaprojektowana oraz zbudowana dedykowana, modułowa aplikacja do zaawansowanej analizy wszystkich danych sprzedażowych organizacji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, firma może zbierać wszystkie ważne dane z różnych źródeł w jednej aplikacji. Prezentacja danych w zrozumiały i nowoczesny sposób przyspiesza analizę i wyciąganie trafnych wniosków. Jest to wielka korzyść nie tylko dla działu analiz, ale szczególnie dla Product Managerów, którzy teraz sprawnie mogą posługiwać się miernikami sprzedaży danego produktu, w ujęciu ogólnym lub w konkretnym przedziale czasowym, wraz z możliwością prognozy i porównywania dalszego przepływu towarów względem trendów panujących na świecie.

Trafna analityka biznesowa kluczem do sukcesu

Elastyczność aplikacji pozwala zadawać pytania i uzyskiwać najważniejsze informacje. To nieoceniona korzyść mieć dostęp do narzędzi do samodzielnej analityki biznesowej i tworzyć raporty, nie potrzebując przy tym pomocy specjalistów IT lub analityków biznesowych. Dane prezentowane zbiorczo pomagają spojrzeć na produkcję i sprzedaż w sposób zróżnicowany oraz zdiagnozować sytuacje, wymagające natychmiastowej reakcji. Jak większość dóbr konsumpcyjnych, tak i produkty firmy Lenovo podlegają pewnym nawykom zakupowym, a intensyfikacja sprzedaży różnicuje się na przestrzeni roku. Możliwości zaprojektowanej aplikacji pozwalają na wykrycie tych trendów, co z kolei przekłada się na trafione decyzje i dostosowanie podaży do prognozowanego popytu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wiedza na wyciągnięcie ręki

Zastosowane rozwiązanie prezentuje dane kompletne. Automatyzacja przetwarzania danych zmniejszyła znacznie koszty potrzebne na ich zintegrowanie oraz skróciła czas oczekiwania na ich dostarczenie i prezentację.

„Zbudowana przez nas aplikacja w QlikView pozwala tworzyć w krótkim czasie rozbudowane raporty i uzyskiwać potrzebne informacje z jednego systemu, co usprawnia proces zamówień, dostaw oraz kontroli stanów magazynowych.
- mówi: Dariusz Karcz, Software Solutions Architect, Infonet Projekt SA