Kompletna infrastruktura Huawei na potrzeby uruchamianych usług cloud computing

Wyzwania:

 • zaprojektowanie i zbudowanie nowoczesnej infrastruktury IT;
 • budowa nowego centrum danych;
 • zapewnienie wysokiej dostępności oraz zapasu mocy obliczeniowej dla aplikacji i usług w środowisku informatycznym;
 • platforma do udostępniania klientom usług własnych w modelu SaaS.

Korzyści:

 • wystarczająca moc obliczeniowa i zasoby dyskowe;
 • wsparcie techniczne oraz gwarancja na sprzęt i usługi;
 • duże możliwości rozbudowy pod realizację przyszłych projektów biznesowych;
 • przeniesienie obsługi procesów backupu danych do drugiej serwerowni.

Komponenty rozwiązania:

 • 5 serwerów Huawei FusionServer RH2288 V3;
 • systemy pamięci masowej – Huawei OceanStore 2600 V3;
 • rozwiązania do budowy sieci rozległej WAN oraz urządzenie do zabezpieczenia sieci lokalnej typu firewall.

Cała infrastruktura – serwery, macierze oraz rozwiązania sieciowe dla sieci LAN i WAN – nowego centrum danych StabilisOne została oparta o rozwiązania firmy Huawei. Uruchomienie nowego ośrodka przetwarzania danych pozwoli na udostępnienie klientom firmy StabilisOne własnych usług cloud computing.

StabilisOne sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw. Głównym jego celem jest praktyczne zastosowanie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności firmy StabilisOne. Projekt dotyczy wdrożenia opracowanych algorytmów do optymalizacji produkcji oraz udostępnienia systemu StabilisOne w formie usługi Software-as-a-Service (SaaS) oferowanej w modelu cloud computing. Grupą docelową dla nowej oferty będą firmy posiadające minimum 30 pracowników i rozbudowane procesy zakupowo-sprzedażowe lub produkcyjne.

Budowa infrastruktury pod usługi SaaS

Aby móc udostępnić system StabilisOne w modelu Software-as-a-Service, firma StabilisOne musiała zakupić infrastrukturę IT niezbędną do świadczenia tego typu usług. Dostawcę wybrano w drodze postępowania przetargowego. „W momencie ogłoszenia przetargu ustaliliśmy już ramowy harmonogram projektu. Dostawca wiedział jakie będą obowiązywały terminy, zarówno dostawy, montażu, jak i uruchomienia sprzętu” – mówi Leszek Bober, CTO w StabilisOne Sp. z o.o.

„Zdecydowaliśmy się na ofertę Infonet Projekt, ponieważ była jednocześnie najbardziej kompleksowa i atrakcyjna cenowo. Mieściła się w założonym budżecie. Zależało nam też na wsparciu technicznym oraz gwarancji zarówno na sprzęt, jak i usługi. Wdrażamy najnowsze technologie, więc bez wsparcia producenta i dostawcy moglibyśmy nie podołać temu projektowi. Co warto podkreślić, Infonet Projekt wspiera nas przy budowie platformy cloud computing” – dodaje.

Łącznie – na potrzeby platformy cloud computing StabilisOne – Infonet Projekt dostarczył 5 serwerów Huawei FusionServer RH2288 V3, serwery korzystają z zasobów macierzy dyskowej Huawei OceanStore 2600 V3. Systemy pamięci masowej wyposażone są w 6 półek dyskowych i 112 dysków. „Dostarczona przez nas infrastruktura zapewnia moc i przestrzeń zarówno dla środowiska produkcyjnego, jak i na potrzeby backupu danych” – wyjaśnia Kornel Kundzicz, Architekt Systemów Informatycznych w firmie Infonet Projekt SA. W prace związane z dostarczeniem sprzętu Huawei zaangażowani byli również eksperci firmy Veracomp.

Zdecydowaliśmy się na ofertę Infonet Projekt, ponieważ była jednocześnie najbardziej kompleksowa i atrakcyjna cenowo. Zależało nam też na wsparciu technicznym oraz gwarancji zarówno na sprzęt, jak i usługi. Wdrażamy najnowsze technologie, więc bez wsparcia producenta i dostawcy moglibyśmy nie podołać temu projektowi. Co warto podkreślić, Infonet Projekt wspiera nas przy budowie platformy cloud computing.
- mówi: Leszek Bober, CTO w StabilisOne sp. z o.o.

Paweł Witkowski, Architekt Systemów Informatycznych
Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych

„W tego rodzaju projektach kluczowe jest zapewnienie wysokiej dostępności oraz zapasu mocy obliczeniowej dla aplikacji oraz usług w środowisku informatycznym klienta. Dzięki swojej uniwersalności zastosowane serwery RH 2288V3 będą wykorzystywane do obsługi środowisk produkcyjnych, testowych, a dzięki możliwościom rozbudowy sprawdzą się również przy realizacji przyszłych projektów biznesowych” – podkreśla Michał Wielgus, Product Manager Huawei Servers & Storage w Dziale Serwerów i Pamięci Masowych firmy Veracomp. Prace wdrożeniowe objęły także warstwę sieciową, która będzie niezbędna na dalszym etapie projektu. „Docelowo planowane jest przeniesienie obsługi procesów backupu danych do drugiej serwerowni. Stąd niezbędne było także dostarczenie rozwiązań do budowy sieci rozległej WAN” – dodaje Paweł Witkowski, Architekt Systemów Informatycznych w firmie Infonet Projekt SA.

W zakresie projektowania opartej na rozwiązaniach Huawei, kompleksowej infrastruktury sprzętowo-sieciowej specjaliści Infonet Projekt mogli liczyć na wsparcie ze strony inżynierów firmy Veracomp. „Zadaniem naszego zespołu jest zapewnienie wsparcia dla partnerów biznesowych na każdym etapie projektu. Nasi inżynierowie bardzo często wspólnie z architektami rozwiązań integratora pracują już od pomysłu, przez koncepcję, aż do zakończenia wdrożenia. W przypadku rozwiązań Huawei szerokie portfolio pozwala nam patrzeć na projekty całościowo i łączyć rozwiązania sieciowe z serwerowymi, jak było również w przypadku projektu w firmie StabilisOne” – zapewnia Michał Wielgus.

ERP i narzędzia wsparcia produkcji w chmurze

Dzięki stworzonej wspólnie z Infonet Projekt platformie, StabilisOne będzie udostępniać klientom usługi pozwalające m.in. na uruchomienie w chmurze systemów ERP oraz rozwiązań wspierających utrzymanie ruchu. „W ten sam sposób chcemy oferować rozwiązania do monitoringu procesów i linii technologicznych. Pozwalają one na ekranie komputera dyrektora utrzymania ruchu wyświetlać informacje o ewentualnych odchyleniach związanych z funkcjonowaniem maszyn produkcyjnych, np. przegrzaniu łożyska jednej z nich” – wyjaśnia Leszek Bober.

Dostarczona przez nas infrastruktura zapewnia moc i przestrzeń zarówno dla środowiska produkcyjnego, jak i na potrzeby backupu danych. Łącznie – na potrzeby platformy cloud computing StabilisOne – dostarczyliśmy 5 serwerów Huawei FusionServer RH2288 V3, wydajną macierzą Huawei OceanStore 2600 V3 o pojemności 67TB oraz kompletne rozwiązanie infrastruktury sieciowej LAN i WAN.
- mówi: Kornel Kundzicz, Architekt Systemów Informatycznych w firmie Infonet Projekt SA

Kornel Kundzicz, Architekt Systemów Informatycznych
Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych

StabilisOne planuje także – wykorzystując Blockchain – stworzyć narzędzie do monitorowania łańcucha dostaw, a także do wymiany informacji biznesowych. „Obecnie, jeśli wymieniamy się dokumentami biznesowymi – w tym zamówieniami i ich rozliczeniami – zwykle korzystamy z drogich i niedostępnych dla większości firm platform EDI. Nasza technologia pozwoli uzyskać te same korzyści, ale przy znacznie niższych kosztach. Nie trzeba będzie bowiem mieć dostępu do platformy uwierzytelniającej. Wszystkie elementy, na których pracujemy to rozwiązania open source” – mówi CTO StabilisOne.

 

Wsparcie IT dla uruchomienia nowego modelu biznesowego

Obecnie trwają prace związane z konfiguracją platformy chmurowej w oparciu o dostarczone komponenty – serwery i pamięci masowe Huawei. „W procesie tym doradzają nam specjaliści Infonet Projekt” – mówi Leszek Bober. „Efektem projektu ma być dostarczenie w IV kwartale 2018 roku platformy sprzętowej pozwalającej na uruchomienie przez nas nowego modelu biznesowego. Do tej pory nikt nie próbował w ten sposób realizować usług związanych z udostępnianiem systemów ERP, utrzymania ruchu oraz monitoringu procesów i linii technologicznych. W sposób zintegrowany chcemy umożliwić klientom zarządzać ich biznesem dzięki – oferowanemu w modelu chmurowym – systemowi StabilisOne” – podsumowuje.

Źródło online: ITwiz