Systemy ITSM – nowy początek

Czas czytania3 min czytania

Zarządzanie infrastrukturą IT to temat wielu opracowań oraz dyskusji w kręgach ściśle powiązanych z systemami klasy ITSM. Rozwiązania tego typu zawierają podstawowe narzędzia wspomagające analizę oraz obsługę procesów IT.

 

System ITManager wspiera w codziennej pracy już ponad 1000 klientów ze wszystkich sektorów rynku. Zdobyte doświadczenia wdrożeniowe przełożyły się na uniwersalne i funkcjonalne środowisko pomagające zarządzać podstawowymi procesami ITSM. Modułowa budowa oraz elastyczny model licencjonowania pozwala na dopasowanie skali wdrożenia oraz oferty do każdego odbiorcy.

Podstawą systemu jest moduł Asset Management odpowiadający za zarządzanie zasobami oraz inwentaryzację sprzętowo-systemową zarejestrowanych stanowisk. Autonomiczny agent dostarcza aktualnych informacji na temat konfiguracji sprzętowej, zainstalowanych aplikacji oraz umożliwia zdalne przejęcie pulpitu w przypadku konieczności wykonania operacji na odległym stanowisku. Zarządzanie zasobami wraz z obsługą relacji pozwala tworzyć dowolne typy zasobów, co w praktyce daje nieograniczone możliwości w zakresie inwentaryzacji majątku. Każdy z obiektów zarządzanych w systemie ma możliwość opisania swoich cech dowolnym zestawem atrybutów, jak również dołączyć dokumenty w postaci elektronicznej takie jak skany faktur zakupu, kart gwarancyjnych, protokołów przekazania etc.

Wiedza zdobyta dzięki aktywnemu członkostwu w programie SAM (Software Asset Management) pozwoliła na automatyzację procesu zarządzania licencjami. System potrafi cyklicznie identyfikować oprogramowanie, które użytkownicy przechowują i uruchamiają na służbowych komputerach. Zebrane dane są porównywane z wprowadzonymi do systemu informacjami o zakupionych przez organizację licencjach, dzięki czemu system jest w stanie zbudować równanie legalności oprogramowania. Opcjonalnym rozszerzeniem jest moduł analizy rzeczywistego wykorzystania oprogramowania. Wdrożenie tego dodatku pozwala ocenić czy zakupione oprogramowanie jest efektywnie użytkowane. Powyższa analiza pomaga w planowaniu zakupów odpowiedniej ilości kolejnych licencji, całościowo przekładając się na optymalizację kosztów w tym obszarze.

W zakresie modułu ServiceDesk system ITManager ma do zaoferowania profesjonalny panel serwisowy, pozwalający w sposób elastyczny zamodelować wymagania w obszarze komunikacji na linii pracownicy-zespół IT. Podstawowa konfiguracja umożliwia rozpoczęcie procesu rejestracji zgłoszeń (Incident Management). Kolejne etapy to np. dedykowane linie wsparcia, rejestracja rzeczywistego czasu obsługi zgłoszeń przez inżynierów, jak również implementacji procesów serwisowych takich jak: zarządzanie problemem (Problem Management), zarządzanie wiedzą (Knowledge Management), obsługa wniosków (WorkFlow), zarządzanie usługami (SLA).

Konsultacje z sektorem publicznym zadecydowały o stworzeniu dedykowanego moduł Access Management. Zgodnie z zaleceniami RODO, system zapewnia prawidłową realizację procesu nadawania oraz odbierania uprawnień do systemów informatycznych lub zbiorów danych. Każdy wniosek użytkownika jest rejestrowany poprzez portal www, następnie przekazywany do przełożonego, dalej do IODO, który po akceptacji zleca realizację. Każdy wniosek o dostęp jest dokumentowany w postaci przejrzystych raportów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości system pozwala uruchomić proces odebrania uprawnień. Wszystkie decyzje o akceptacji lub odrzuceniu wniosku są rejestrowane.

ITManager posiada również funkcjonalność do monitorowania efektywności wykorzystania czasu pracy oraz wydajności pracowników. Dostarcza cennych informacji o ich aktywności w Internecie oraz zapewnia przegląd rzeczywistego wykorzystania posiadanych licencji na oprogramowanie (analiza czasu aktywności/bezczynności użytkownika w poszczególnych aplikacjach), przekładając się tym samym na optymalizację kosztów i efektywne zarządzanie licencjami.

 

System został zaprojektowany i wyprodukowany przez Infonet Projekt SA

Kliknij by poznać więcej informacji oraz pobrać demo systemu.

 

źródło: BrandsIT.pl


Przeczytaj również

Myślisz o zmianie wirtualizatora? - alternatywa dla VMware dla administratorów systemów
Zmiana wirtualizatora z VMware na Nutanix może przynieść liczne korzyści, w tym lepsze zarządzanie zasobami, niższe koszty operacyjne i większą niezawodność. Nutanix, z zaawansowaną architekturą HCI, integruje zasoby obliczeniowe, magazynowe...
Przejdź dalej
Wywiad z Piotrem Fabiańskim, Prezesem Infonet Projekt SA
Jak rozwój AI wpłynie na przyszłość firm, a w szczególności w sektorze IT? Czy firma musi się cały czas zmieniać, aby nadążyć za wymaganiami konsumentów i konkurencją? Odpowiedzi na te oraz więcej pytań znajdziesz w wywiadzie...
Przejdź dalej
Wywiad z Magdaleną Idzik-Fabiańską, Dyrektor Zarządzającą Infonet Projekt SA
Czy zarządzanie incydentami ma coś wspólnego z onboardingiem pracownika? Dlaczego dział IT jest kluczowym filarem nowoczesnych organizacji? A czy unijna dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa powinna stać się Twoim priorytetem? O tych i wielu...
Przejdź dalej