NIS2: Jak przygotować infrastrukturę IT w organizacji?

Czas czytania8 min czytania

Wyzwania działów IT w odpowiedzi na wymogi w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

 

Dyrektywa NIS 2 to konieczność spełnienia narzuconych wymogów dotyczących bezpieczeństwa przechowywania i przekazywania informacji oraz zapewnienia ciągłości pracy w sytuacjach kryzysowych, która obejmuje dostawców usług cyfrowych i operatorów usług kluczowych. Powinna budzić świadomość zarówno w działach IT, jak i wśród kadry zarządzającej, że środowiska informatyczne muszą być zabezpieczane przed atakami z cyberprzestrzeni. Dyrektywa NIS 2 wprowadza również surowe wymogi dotyczące zgłaszania incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Niektórzy zastanawiają się nie nad tym, czy zostaną zaatakowani, ale kiedy to nastąpi.

Zapewnienie bezpieczeństwa, powinno być zapisane w priorytety każdej organizacji prowadzącej działalność biznesową jak i użyteczności publicznej.

Rozwiązania, które na co dzień Infonet Projekt SA proponuje swoim Klientom znajdą miejsce w środowiskach informatycznych pomagając spełnić wymogi dyrektywy NIS 2.

Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w zakresie proponowanych rozwiązań. Wiedza, poparta wieloma wdrożeniami i zadowoleniem Klientów to gwarancja profesjonalnego doradztwa oraz udanego wdrożenia.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycja zakresu produktów z jakimi jesteśmy w stanie profesjonalnie doradzić i wdrożyć zgodnie z najlepszymi praktykami producentów. To nie wszystkie elementy naszej oferty w odpowiedzi na wymogi NIS 2. Nasza firma jest producentem oprogramowania OXARI posiadającego moduły, które zdecydowanie pomogą w realizacji wymogów dyrektywy NIS 2.

Kiedy Dyrektywa NIS 2 wchodzi w życie?

Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Security Directive 2) została przyjęta przez Unię Europejską w grudniu 2022 roku. Państwa członkowskie mają 21 miesięcy na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego, co oznacza, że dyrektywa NIS 2 wejdzie w życie już w październiku 2024 roku.

Elementy architektury, kluczowe dla spełnienia wymogów dyrektywy NIS2

Biblioteki taśmowe

Biblioteka taśmowa LTO (Linear Tape-Open) może odegrać kluczową rolę w kontekście dostosowywania się organizacji do wymogów dyrektywy NIS 2, w tym operatorów usług podstawowych. Jednym z głównych wymogów NIS 2 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz odporności na cyberataki. Biblioteki taśmowe LTO oferują wysoką pojemność przechowywania danych oraz zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych i możliwość tworzenia kopii zapasowych offline (tzw. air-gapped). Dzięki temu organizacje mogą skutecznie chronić swoje dane przed utratą w wyniku ataków ransomware oraz zapewnić ciągłość działania w sytuacjach kryzysowych, co jest kluczowym elementem zgodności z dyrektywą NIS 2.

Ponadto, LTO umożliwia długoterminowe przechowywanie danych w sposób efektywny kosztowo i ekologiczny. Wymogi NIS 2 dotyczą również obowiązku przechowywania i archiwizowania danych przez określony czas, co jest istotne dla monitorowania i analizowania incydentów bezpieczeństwa. Taśmy LTO cechują się długowiecznością i niezawodnością, co pozwala organizacjom na spełnienie tych wymogów bez konieczności częstej wymiany nośników. Dodatkowo, technologia taśmowa jest bardziej energooszczędna w porównaniu do dysków twardych, co przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego i kosztów operacyjnych. Dzięki temu, inwestycja w bibliotekę taśmową LTO może być nie tylko strategicznym krokiem w kierunku zgodności z dyrektywą NIS 2, ale również efektywnym sposobem zarządzania danymi w dłuższej perspektywie.

Macierze dyskowe

Macierze dyskowe z funkcjonalnością WORM (Write Once, Read Many) to zaawansowane systemy przechowywania danych, które umożliwiają jednokrotne zapisanie informacji, które następnie mogą być wielokrotnie odczytywane, ale nie mogą być modyfikowane ani usuwane. Technologia WORM zapewnia integralność i trwałość zapisanych danych, co jest kluczowe w kontekście zgodności z wymogami regulacyjnymi i ochroną przed cyberzagrożeniami. Funkcjonalność ta jest realizowana za pomocą sprzętowych lub programowych mechanizmów, które blokują możliwość edycji lub kasowania danych po ich zapisaniu, co gwarantuje ich niezmienność przez cały okres przechowywania.

Dyrektywa NIS 2 nakłada na instytucje i organizacje obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Wymaga to wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, które chronią przed utratą, nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacją danych krytycznych. Macierze dyskowe z funkcjonalnością WORM mogą znacząco pomóc w spełnieniu tych wymogów, ponieważ oferują niezawodny sposób na zabezpieczenie danych przed manipulacją. Dzięki WORM, organizacje mogą archiwizować krytyczne informacje w sposób, który zapewnia ich niezmienność, co jest kluczowe dla raportowania i audytów zgodności z NIS 2.

Wykorzystanie macierzy dyskowych z WORM w instytucjach i organizacjach przyczynia się do spełnienia wymogów NIS 2 poprzez zapewnienie trwałego i bezpiecznego przechowywania danych, które mogą być wymagane do celów audytowych, dochodzeniowych lub raportowania incydentów. Funkcjonalność WORM minimalizuje ryzyko nieautoryzowanej modyfikacji lub utraty danych, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania i zgodności z dyrektywą. Ponadto, macierze te mogą być zintegrowane z systemami do zarządzania incydentami bezpieczeństwa, co umożliwia szybką identyfikację i reakcję na potencjalne zagrożenia, zgodnie z wymogami NIS 2. Dzięki temu, organizacje mogą skutecznie zarządzać ryzykiem i zwiększać poziom ochrony swoich zasobów informatycznych.

Technologia snapshot zaszyta w macierzach dyskowych to kolejne kopie danych wykonane w określonym momencie, które mogą być szybko przywrócone w przypadku awarii lub ataku. Stosowanie snapshotów, które wykonują się cyklicznie, w krótkich odstępach czasu, stanowią dodatkowy poziom ochrony przed zagrożeniami typu ransomware. W połączeniu z macierzami dyskowymi z funkcjonalnością WORM, cykliczne snapshoty umożliwiają organizacjom odtworzenie stanu danych sprzed ataku, minimalizując tym samym straty i przestoje w działaniu. Regularne tworzenie snapshotów pozwala na utrzymanie aktualnych kopii danych, które są chronione przed nieautoryzowaną modyfikacją i usunięciem dzięki technologii WORM, co znacząco zwiększa odporność na ataki ransomware i wspiera zgodność z wymogami dyrektywy NIS 2. Dzięki temu podejściu, organizacje mogą nie tylko skutecznie reagować na incydenty, ale także utrzymywać ciągłość działania i zapewnić wysoką dostępność krytycznych zasobów informatycznych.

Urządzenia Fortinet dla operatorów usług kluczowych

Urządzenia Fortinet, znane ze swojej wydajności i niezawodności, odgrywają kluczową rolę w zabezpieczaniu sieci, dostępu do danych oraz bezpiecznym przesyłaniu informacji. Urządzenia Fortinet wspierają zdolność reagowania na incydenty bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów dyrektywy NIS 2. Oferują one zaawansowane funkcje firewalli nowej generacji (NGFW), systemów zapobiegania włamaniom (IPS), oraz wirtualnych prywatnych sieci (VPN), które zapewniają wielowarstwową ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi. Kluczowym elementem ich oferty jest również wsparcie dla logowania dwuskładnikowego (2FA), co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa przy dostępie do zasobów sieciowych. Dzięki integracji z systemami zarządzania tożsamością (IAM), urządzenia Fortinet umożliwiają centralne zarządzanie dostępem i kontrolę nad autoryzacją użytkowników, co jest niezbędne w nowoczesnych środowiskach IT.

W kontekście dyrektywy NIS 2, która nakłada na instytucje i organizacje wymogi związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa sieciowego i informacyjnego, urządzenia Fortinet oferują kompleksowe rozwiązania, które pomagają w spełnieniu tych regulacji. Dzięki zaawansowanym mechanizmom wykrywania i reagowania na incydenty (EDR), automatyzacji procesów bezpieczeństwa oraz zgodności z najnowszymi standardami i protokołami, Fortinet umożliwia skuteczne monitorowanie i zarządzanie ryzykiem. Co więcej, funkcje raportowania i analizy dostarczają szczegółowych informacji na temat stanu bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów audytowych NIS 2. W rezultacie, implementacja urządzeń Fortinet pozwala instytucjom i organizacjom na osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony i zgodności z obowiązującymi przepisami, minimalizując jednocześnie ryzyko operacyjne i potencjalne straty wynikające z cyberataków.

Rozwiązania Flopsar.com dla dostawców usług cyfrowych

Dyrektywa NIS 2 stawia wysokie wymagania w zakresie zabezpieczania infrastruktury krytycznej i systemów informatycznych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Flopsar.com oferuje swoje rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które pomagają organizacjom spełniać wymogi dyrektywy NIS 2. Flopsar.com, oferując swoje rozwiązanie do weryfikacji podatności oprogramowania, doskonale wpisuje się w te wymagania. Ich narzędzie umożliwia dokładną analizę kodu źródłowego i wykrywanie potencjalnych luk bezpieczeństwa na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania. Dzięki temu organizacje mogą nie tylko spełniać standardy wyznaczone przez Dyrektywę NIS 2, ale także proaktywnie zarządzać ryzykiem, minimalizując możliwość wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem informatycznych.

Rozwiązanie Flopsar.com pomaga organizacjom w identyfikacji, ocenie i eliminacji podatności w ich systemach, co jest kluczowe w kontekście wymogów Dyrektywy NIS 2. Dyrektywa ta kładzie duży nacisk na ciągłe monitorowanie i poprawę bezpieczeństwa systemów informatycznych, a także na szybkie reagowanie na incydenty. Narzędzie Flopsar.com wspiera te działania poprzez automatyzację procesu skanowania i testowania oprogramowania, co znacznie przyspiesza identyfikację i naprawę luk bezpieczeństwa. Ponadto, regularne raportowanie i możliwość integracji z istniejącymi systemami zarządzania bezpieczeństwem IT pozwalają na spójne i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w całej organizacji.

Systemy do backupu

Rozwiązania systemów do backupu, zgodne z wymogami dyrektywy NIS 2, kładą nacisk na zaawansowaną ochronę danych oraz szybkie odzyskanie środowiska w przypadku incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. W kontekście technologii opartych na znanych rozwiązaniach rynkowych, takich jak te dostarczane przez liderów w dziedzinie zarządzania danymi, systemy te oferują kompleksowe podejście do backupu i odtwarzania danych. Kluczowe aspekty obejmują automatyzację procesów tworzenia kopii zapasowych, zaawansowane mechanizmy szyfrowania danych zarówno podczas wykonywani backupu na systemie źródłowym, aby przesyłane dane były już zabezpieczone jak i już przygotowane do składowania. Zaawansowane systemy dają możliwość regularnych testów odzyskiwania danych aby mieć pewność, że dane przechowywane w formie backupu są poprawne. Dzięki temu organizacje mogą szybko zareagować na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, minimalizując ryzyko długotrwałych przerw w działalności.

Dodatkowo, te zaawansowane systemy integrują monitorowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco śledzić stan zabezpieczeń oraz skuteczność strategii backupowych. Automatyczne alerty i szczegółowe raporty pomagają w szybkim identyfikowaniu potencjalnych problemów i podejmowaniu odpowiednich działań naprawczych. Technologia deduplikacji i kompresji danych pozwala na optymalizację przestrzeni dyskowej, co przekłada się na oszczędności i zwiększenie efektywności operacyjnej. Dzięki zgodności z wymogami NIS 2, te systemy do backupu nie tylko zabezpieczają dane, ale również wspierają organizacje w spełnianiu regulacyjnych standardów bezpieczeństwa, zwiększając ich odporność na cyberzagrożenia.

Oprogramowanie OXARI ITSM do zgłaszania incydentów

Nasz autorski software OXARI, oferuje kompleksowe zarządzanie infrastrukturą i procesami IT, zapewniając automatyczne śledzenie i zarządzanie zasobami, zgodnie z wymogami dyrektywy NIS 2 w sprawie środków na rzecz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. Umożliwia rejestrację i monitorowanie dostępu do systemów informatycznych, zapewniając pełną kontrolę nad uprawnieniami użytkowników. Zaawansowane narzędzia do identyfikacji i analizy potencjalnych zagrożeń pozwalają na szybką reakcję na incydenty bezpieczeństwa.

System gromadzi i zarządza danymi dotyczącymi wszystkich elementów infrastruktury IT w centralnej bazie informacji, co ułatwia przegląd i kontrolę. Ponadto, zapewnia ciągłe monitorowanie stanu i aktywności urządzeń w sieci, umożliwiając bieżący przegląd i szybkie wykrywanie anomalii. Te funkcje razem tworzą solidny fundament dla bezpiecznego i efektywnego zarządzania infrastrukturą IT, zgodnego z wymogami dyrektywy NIS 2.

Wykorzystanie z kolei modułu MDM (Mobile Device Management) w kontekście dyrektywy NIS 2 polega na zabezpieczeniu i zarządzaniu mobilnymi urządzeniami w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej.

Wykorzystanie kontroli ról i uprawnień pomoże z kolei we wdrożeniu precyzyjnych mechanizmów dostępu i autoryzacji, aby zagwarantować, że tylko uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do krytycznych systemów i danych, co zwiększa poziom bezpieczeństwa cybernetycznego.