Czym jest wirtualizacja?

Czas czytania5 min czytania

Wirtualizacja – zalety wykorzystania

Wirtualizacja jest rozwiązaniem, które sprawdza się zarówno w dużych, jak i małych firmach. Dzięki możliwości uruchomienia wielu wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze, wykorzystanie zasobów sprzętowych  jest znacznie bardziej efektywne. Do zalet wykorzystania wirtualizacji zaliczyć należy:

 • Elastyczność – dzięki wirtualizacji możliwe jest tworzenie izolowanych, wirtualnych środowisk, mogących działać na jednym fizycznym serwerze. Ułatwia to skalowanie środowisk i dostosowywanie ich do potrzeb poszczególnych firm i organizacji. Elastyczność umożliwia korzystanie z wielu aplikacji i systemów na danym serwerze;
 • Bezpieczeństwo – izolowanie aplikacji i systemów operacyjnych od siebie nawzajem ma wpływ na bezpieczeństwo. W praktyce oznacza to, że jeżeli system operacyjny bądź aplikacja na jednej z maszyn będzie działać nieprawidłowo to nie będzie to miało wpływu na inne maszyny wirtualne/resztę środowiska;
 • Zmniejszenie kosztów – efektywniejsze wykorzystanie zasobów sprzętowych ma wpływ na oszczędność. Technologia wirtualizacji sprawia, że wiele maszyn może działać na jednym fizycznym serwerze, przez co nie ma konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt. Ponadto wirtualizacja pozwala na redukcję kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem systemów IT.
 • Łatwość zarządzania – możliwe jest to dzięki centralnemu zarządzaniu wieloma wirtualnymi maszynami. Pozwala to na szybkie i łatwe wdrażanie nowych systemów operacyjnych i aplikacji, jak również monitorowanie i zarządzanie zasobami sprzętowymi.
 • Oszczędność energii – możliwość osadzeniu kilku czy kilkunastu maszyn wirtualnych, na jednym serwerze, co sprzyja zmniejszenie zużycia energii i redukcję kosztów z nią związanych.

Co to jest wirtualizacja? Jakie są jej typy?

Wirtualizacja jest powszechnie stosowana w celu oszczędzania kosztów, poprawy wydajności oraz elastyczności infrastruktury IT. Każdy jej rodzaj ma swoje zastosowanie i korzyści, co pozwala na dostosowanie technologii do konkretnych potrzeb biznesowych.

 

Wirtualizacja sieci

Wirtualizacja sieci umożliwia tworzenie segmentacji sieci wykorzystując centralne zarządzanie. Dzięki niej możliwe jest wykonanie dedykowanych i izolowanych sieci, pozwalających na uruchomienie różnego rodzaju aplikacji i usług. Dzięki technologii wirtualizacji masz szansę lepiej wykorzystać posiadane zasoby sprzętowe i elastycznie skalować siecią w zależności od potrzeb. Rozwiązanie to szczególnie przydatne jest we wszelkiego rodzaju centrach danych i chmurach obliczeniowych, gdzie wykorzystuje się zarządzanie wieloma sieciami.

Wirtualizacja stacji roboczej

Wirtualizacja stacji roboczych zapewnia każdej organizacji wydajne i efektywne narzędzie dostarczania bezpiecznego, w pełni wystandaryzowanego i kompleksowo zarządzanego środowiska. Dzięki wirtualizacji środowisk pracy można szybciej wdrożyć nowych pracowników, a także zmniejszyć koszty oprogramowania i sprzętu. Dodatkowo, łatwiej jest zaimplementować politykę bezpieczeństwa dla zasobów danych, ponieważ są one przechowywane nie na stacjach roboczych użytkowników, ale na zabezpieczonym serwerze. Dodatkowo backup tak gromadzonych danych jest robiony centralnie.

Wirtualizacja pamięci masowej

Wirtualizacja pamięci masowej to rozwiązanie, które pozwala na jej udostępnienie na wielu urządzeniach. Dzięki niej możliwe jest nie tylko stworzenie wirtualnych dysków twardych, działających jak klasyczne nośniki pamięci, ale są przechowywane w pamięci RAM, bądź innym urządzeniu pamięci masowej. Umożliwia to korzystanie z niej w bardziej efektywny sposób. Wirtualizacja pamięci masowej jest szczególnie przydatna firmom wykorzystującym duże ilości danych bądź aplikacji, a jednocześnie chcących jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby sprzętowe.

Wirtualizacja aplikacji

Wirtualizacja aplikacji pozwala ich uruchamianie bez potrzeby instalacji na lokalnym komputerze użytkownika. Dzięki niej możliwe jest oddzielenie programów od systemu operacyjnego, pozwalające na łatwe zarządzanie i udostępnianie aplikacji użytkownikom. Rozwiązanie to szczególnie przydatne jest firmom, które korzystają z wielu aplikacji i chcą w łatwy i efektywny sposób zarządzać nimi. Wirtualizacja aplikacji umożliwia zdalne zarządzanie aplikacjami.

Wirtualizacja centrów przetwarzania danych

Wirtualizacja centrów przetwarzania danych to proces wykorzystujący technologie wirtualizacyjne do tworzenia wirtualnych maszyn, aplikacji, sieci i zasobów pamięci masowej, działających na fizycznej infrastrukturze sieciowej i sprzętowej. Pozwala ona na osiągnięcie większej elastyczności i efektywności w zakresie zarządzania zasobami IT, a także zmniejszenia kosztów. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest elastyczność oraz niezależność rozwiązań od sprzętu, tj. dowolność w wyborze producenta. Warto wspomnieć także o łatwym skalowaniu zasobów w zależności od potrzeb, dzięki czemu można szybko dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych.

Przykłady wykorzystania wirtualizacji

Czym jest wirtualizacja? To technologia pozwalająca na tworzenie wielu maszyn wirtualnych na pojedynczym serwerze. Pozawalają na to mechanizmy emulujące sprzęt fizyczny dla każdej z maszyn wirtualnych w obrębie jednego serwera. Dzięki niej użytkownicy mogą uruchamiać kilka systemów operacyjnych czy aplikacji, co pozwala na bardziej efektywne i elastyczne wykorzystanie zasobów sprzętowych. Wirtualizacja znajduje swoje wykorzystanie w wielu branżach, w tym takich jak:

 • Informatyka i technologia – wirtualizacja wykorzystywana jest w tej branży bardzo powszechnie. Dzięki możliwości uruchomienia wielu systemów na jednym serwerze użytkownicy mogą z łatwością testować i rozwijać oprogramowanie. Dodatkowo pozwala ona lepsze wykorzystanie sprzętu;
 • Finanse i bankowość – najczęściej sprzyja ona optymalizacji procesów biznesowych i elastycznemu zwiększeniu wydajności. Technologia ta świetnie sprawdza się w organizacji o dużej skali, ze względu na wysoką dostępność i możliwość podejmowania szybkich decyzji biznesowych;
 • Edukacja – szczególnie często wykorzystuje się ją w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, wymagających zdalnego dostępu do aplikacji czy urządzeń. Wirtualizację wykorzystuje się do szybkiego tworzenia środowisk tymczasowych, wykorzystując wcześniej przygotowane wzorce;
 • Medycyna – dzięki wirtualizacji możliwe jest zapewnienie optymalnego środowiska dla badań naukowych i eksperymentów medycznych;
 • Przemysł – wirtualizacja w tej branży wykorzystywana jest powszechnie. Ma ona szerokie zastosowanie w celu optymalizacji zasobów. Dzięki niej możliwe jest wykonywanie symulacji, co przekłada się na wysoką dostępność i elastyczność;
 • Handel elektroniczny – wirtualizację stosuje się w celu optymalizacji procesów sprzedażowych. Wykorzystanie jej pozwala na szybkie skalowanie potrzebnych zasobów w momentach wzmożonej sprzedaży.

Rozwiązania IT dla biznesu od Infonet Projekt pomogą Twojej firmie jeszcze efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby sprzętowe, a tym samym zwiększyć jej wydajność. Wieloletnie doświadczenie w branży, a także stałe podnoszenie kompetencji przez naszych inżynierów pozwala nam zaoferować najlepiej dopasowaną ofertę do potrzeb działalności. Prócz dedykowanych rozwiązań, gwarantujemy także wsparcie IT dla firm. Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych przez nas rozwiązań. Nasze kompetencje, a także fakt wspierania ponad 6500 firm sprawia, że jesteśmy liderem w branży.