Case Study z wdrożenia macierzy w Uniwersytecie Opolskim

Czas czytania5 min czytania

Za realizację projektu odpowiadali specjaliści Infonet Projekt SA, który jest partnerem Huawei w Polsce. Celem projektu było zwiększenie pojemności systemu pamięci masowych oraz doprowadzenie do sytuacji, gdy rozwiązania te – działające w dwóch serwerowniach – będą automatycznie replikowały dane pomiędzy sobą. Tak zaprojektowane rozwiązanie wykorzystujące funkcjonalność Hyper Metro miało zapewnić wysoko dostępny klaster macierzy dyskowych i zadbać o ciągłość działania systemów opolskiej uczelni.

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie składa się na niego 9, prężnie działających wydziałów współpracujących z innym jednostkami uczelni. Razem tworzy to dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny. Opolska uczelnia dysponuje ogromnym potencjałem naukowym, generowanym przez jej utytułowaną kadrę oraz mnogość specjalistycznych pracowni, laboratoriów, centrów IT i medialnych. Jedną z cech wyróżniających Uniwersytet Opolski na tle innych uczelni kraju jest to, że w stolicy – tego najmniejszego w Polsce województwa – studiuje najwięcej studentów w proporcji na jednego mieszkańca.

 

Problem z brakiem możliwości rozbudowy dotychczasowej macierzy

Rosnące potrzeby uczelni wymusiły wymianę systemów pamięci masowych. „Zdecydowaliśmy się na ten krok ze względu na konieczność zwiększenia ilości miejsca do przechowywania danych. Celem projektu było także zapewnienie wysokiej dostępności infrastruktury IT oraz zabezpieczenie jej – i przechowywanych przez nas danych – przed ewentualną awarią” – wspomina Sławomir Paszkiewicz, administrator systemów linuksowych i usług sieciowych pracujący w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Opolskiego.

„Początkowo chcieliśmy rozbudowywać dotychczasową macierz, którą kupiliśmy dwa lata wcześniej. Nie dało się jednak tego zrobić. Dostawca sugerował kupienie nowej, o większej pojemności. Zdecydowaliśmy więc, że nowa macierz musi mieć wsparcie na co najmniej 5 lat” – dodaje. Uniwersytet Opolski chciał także, aby po zakupieniu nowego rozwiązania można było wykorzystać dotychczasowe macierze. Ostatecznie wybrano rozwiązanie Huawei OceanStor 2600 V3.

Budowa redundantnego środowiska IT

 

Dodatkowym wymogiem w zorganizowanym przez Uniwersytet Opolski przetargu było zapewnienie redundancji systemu pamięci masowej. Macierze Huawei OceanStor działają w trybie active-active. Wybrane rozwiązanie ma możliwość łatwego, automatycznego i prawie natychmiastowego przełączania środowiska IT z jednej macierzy na drugą. W ramach – realizowanego przez Infonet Projekt wdrożenia – zasymulowano awarię zasilania w jednym z ośrodków. Przełączenie się z jednej macierzy Huawei na drugą nastąpiło w czasie niezauważalnym dla systemów produkcyjnych. Po przywróceniu zasilania macierze zsychronizowały dane między sobą i pracowały dalej jak w momencie przed awarią.

 

Uniwersytet Opolski wybrał macierze Huawei, każda o łącznej pojemności 40 TB. Przedstawiciele uczelni chcieli wykorzystać je m.in. na potrzeby środowiska VMware. Wykorzystując funkcjonalności VMware i macierzy Huawei można szybko i łatwo budować rozwiązania wysokiej dostępności” – mówi Kornel Kundzicz, Architekt Systemów Informatycznych w Infonet Projekt SA.

 

Na Uniwersytecie Opolskim wdrożyliśmy klaster wysokiej dostępności wykorzystując funkcjonalność HyperMetro. Połączono nim dwie lokalizacje znajdujące się w obrębie tego samego kampusu. Uczelnia miała już redundatne środowisko serwerowe. My zapewniliśmy kolejny poziom niezawodności, tym razem systemów pamięci masowych. Coraz więcej firm – zwłaszcza tych oferujących usługi dla użytkowników zewnętrznych – zwraca uwagę na konieczność posiadania zapasowej infrastruktury. Właśnie do tego wykorzystaliśmy funkcjonalność HyperMetro dostępną w urządzeniach Huawei. Infrastruktura zapasowa wykorzystywana jest jednak nie tylko w przypadku awarii. Pozwala także w ciągu dnia – a nie wieczorem lub w weekendy – przeprowadzać niezbędne naprawy czy przeglądy. Dzięki funkcjonalności HyperMetro możemy bowiem w dowolnym momencie przełączyć systemy IT do ośrodka zapasowego” – wyjaśnia Paweł Witkowski, Architekt Systemów Informatycznych w dziale Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych Infonet Projekt SA.

 

Zapewnienie bezprzerwowego dostępu do systemów IT

 

Na macierze Huawei OceanStor 2600 V3 przeniesiono dane ze wszystkich systemów IT wykorzystywanych przez Uniwersytet Opolski, wliczając w to strony internetowe, bazy danych oraz pocztę elektroniczną. „Wśród newralgicznych dla działania Uniwersytetu aplikacji znajduje się m.in. system rekrutacyjny. Musi on działać praktycznie non stop. Studenci zapisują się na studia zarówno przed semestrem letnim, jak i zimowym. Dodatkowo redundantna infrastruktura IT wspiera serwisy informacyjne i Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS. Jeśli aplikacje te nie działają, to problem mają nie tylko studenci, ale i większość pracowników uczelni. Na macierze Huawei przenieśliśmy także dane z systemów finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego. Każdy z nich musi działać przez cały czas” – mówi Sławomir Paszkiewicz.

 

Samo wdrożenie – instalacja, konfiguracja i testy nowych macierzy oraz migracja danych – trwało około tygodnia. „Wykonanie projektu było procesem złożonym z etapów, a jego przeprowadzenie ułatwiło wcześniejsze zaplanowanie wdrożenia i późniejszej migracji” – mówi Kornel Kundzicz. „Migracja wymagała od nas przemyślenia jak rozłożyć – pomiędzy dwoma serwerowniami – dotychczasowe i nowe zasoby systemów pamięci masowych. Chcieliśmy, aby w każdej z nich były takie same. Potem nastąpiła migracja danych. W pierwszym etapie dane ze starych pamięci masowych przenieśliśmy do macierzy Huawei. W kolejnym kroku mniej istotne informacje przenieśliśmy na stare macierze. Znajdują się tam np. środowiska testowe. Wszystkie systemy produkcyjne pracują na Huawei OceanStor 2600 V3” – dodaje Sławomir Paszkiewicz.

 

Bezpieczeństwo środowiska IT i spokojny sen administratora

 

Jedną z najważniejszych korzyści związanych z budową – opartego o macierze Huawei – redundantnego środowiska pamięci masowych jest jego większe bezpieczeństwo i „spokojny sen administratora”. Wcześniej, w dwóch serwerowniach funkcjonowały odseparowane środowiska IT. W przypadku awarii w jednym z ośrodków konieczna była natychmiastowa interwencja administratora, niezależnie czy była to noc, czy weekend. „Pamiętam jedną z Wigilii, gdy mieliśmy awarię macierzy. Musieliśmy pracować przez cały dzień nad jej naprawą. Dziś, automatyczne przełączenie do ośrodka zapasowego pozwala nam uniknąć takich sytuacji” – mówi Sławomir Paszkiewicz. Dane, w trybie active-active, są replikowane pomiędzy macierzami Huawei OceanStor 2600 V3 w obu ośrodkach. Te same informacje dostępne są w każdej z serwerowni Uniwersytetu Opolskiego. „Jednocześnie czas wykonywania backupu skrócił się o 30-40%” – dodaje.

 

Kolejną korzyścią z wdrożenia macierzy Huawei – na co zwracają uwagę przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego – jest brak problemu z przestrzenią dyskową. „Przed wdrożeniem nowego środowiska pamięci masowych mieliśmy już tylko 600 GB wolnego miejsca. W tej chwili mamy 15 TB zapasu. Mamy też zapas wolnych slotów na kolejne dyski, które szybko pozwalają na rozbudowę naszej pamięci masowej o kolejne 15-20 TB przestrzeni. Jednocześnie – w dowolnej chwili – możemy dokupić kolejną półkę dyskową. Nie ma więc problemu z rozbudową macierzy Huawei OceanStor 2600 V3” – podsumowuje Sławomir Paszkiewicz.

Źródło: Nowoczesna Uczelnia 2019