Audyt systemu informatycznego. Na czym polega?

Czas czytania5 min czytania

Co to jest audyt systemu informatycznego?

Audyt systemu informatycznego to kompleksowy proces oceny działania systemów informatycznych w organizacji. Jego celem jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, nieprawidłowości oraz obszarów wymagających poprawy. Badanie to przeprowadzane jest przez zewnętrznego audytora, który przygląda się różnym aspektom działania systemu. Takim jak bezpieczeństwo, wydajność, zgodność z przepisami prawa, a także zastosowanie najlepszych praktyk branżowych.

Poddanie się tego typu audytowi jest niezbędne, aby dokładnie zrozumieć, czy wykorzystywane w niej systemy IT są zabezpieczone, działają prawidłowo i efektywnie, a także czy adekwatnie wspierają cele biznesowe Twojej firmy.

Dlaczego audyt systemów informatycznych jest ważny?

Przeprowadzanie audytów systemów informatycznych przynosi wiele korzyści wpływających na działalność firmy i oferowane przez nią usługi. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 • zwiększenie bezpieczeństwa – audyt pozwala na identyfikację potencjalnych luk w zabezpieczeniach systemu IT, a tym samym na poprawę ochrony danych firmowych i prywatnych;
 • poprawa wydajności – badanie umożliwia zidentyfikowanie obszarów, które wymagają usprawnień. Dzięki temu możesz zwiększyć efektywność działania systemów IT;
 • zgodność z regulacjami – regularne przeprowadzanie audytów da Ci gwarancję, że systemy IT są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Jest to kluczowe dla ochrony firmy przed ewentualnymi sankcjami prawnymi;
 • wsparcie w podejmowaniu decyzji –  dzięki wynikom audytu, zarząd firmy otrzymuje cenne informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w technologię i planowania strategicznego.

Jak wygląda proces audytu systemu informatycznego?

Przeprowadzenie audytu systemu informatycznego to proces składający się z kilku etapów, takich jak:

 1. Faza przygotowawcza – podczas której audytor zbiera informacje na temat firmy, jej działalności oraz wykorzystywanych systemów IT. W tym celu przeprowadza wywiady z pracownikami, analizuje dokumentację i bada strukturę IT;
 2. Przeprowadzenie audytu – audytor przeprowadza szereg testów i ocen, by jak najlepiej zidentyfikować ewentualne problemy i obszary wymagające poprawy. Dotyczy to zarówno kwestii technicznych, jak i organizacyjnych;
 3. Analiza wyników i opracowanie rekomendacji –  na podstawie przeprowadzonych testów i ocen, audytor analizuje wyniki i opracowuje rekomendacje do wdrożenia w firmie;
 4. Prezentacja wyników –  audytor prezentuje wyniki badania, omawiając tym samym zidentyfikowane problemy, rekomendacje oraz proponowane plany działania;
 5. Wdrożenie rekomendacji –  po omówieniu wyników audytu, firma przystępuje do wdrożenia rekomendacji audytora. W niektórych przypadkach może to wymagać dodatkowego wsparcia ze strony audytora.

Warto pamiętać, że każdy audyt jest inny i w dużej mierze zależy od specyfiki Twojej organizacji oraz wykorzystywanych w niej technologii. Jeżeli myślisz o przeprowadzeniu audytu systemu informatycznego, warto skonsultować się z ekspertem oferującym takie usługi IT, który będzie w stanie przeprowadzić audyt zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

Jakie są częste błędy podczas audytu systemów informatycznych?

Podczas przeprowadzania audytu systemów informatycznych można napotkać na różne wyzwania. Do najczęstszych błędów należą:

 • brak jasno zdefiniowanych celów audytu – przed przystąpieniem do audytu ważne jest, aby jasno określić, co chcemy osiągnąć. Niektórym z firm zależy na poprawie bezpieczeństwa, innym na optymalizacji procesów, a jeszcze kolejnym na wprowadzeniu działań pozwalających na działanie zgodne z przepisami;
 • nieodpowiednie narzędzia i techniki audytowe – skuteczność audytu uzależniona jest od stosowania odpowiednich narzędzi i technik. Audytor powinien posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby móc skutecznie przeprowadzić audyt;
 • Brak zaangażowania ze strony zarządu –  audyt systemu informatycznego to proces, który wymaga pełnego zaangażowania ze strony zarządu. Bez tego, trudno jest wprowadzić skuteczne zmiany i poprawić funkcjonowanie systemów IT.

Zarządzanie technologią to kluczowy element sukcesu dla każdej nowoczesnej organizacji. Dlatego regularne przeprowadzanie audytu systemu informatycznego jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności i wydajności Twoich systemów IT. To inwestycja, która przynosi realne korzyści, zarówno krótko-, jak i długoterminowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat audytu systemów informatycznych lub jesteś zainteresowany przeprowadzeniem takiego audytu w swojej firmie? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, oferujemy kompleksowe rozwiązania IT dla biznesu, w tym profesjonalne audyty systemów informatycznych czy wsparcie IT dla firm.